Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Izdelava sprememb in dopolnitev PGD dokumentacije in izdelava PZI dokumentacije za projekt Generator

Izdelava sprememb in dopolnitev PGD dokumentacije in izdelava PZI dokumentacije za projekt Generator

Dokumentacija:

Rok za postavljanje vprašanj: do 16.8.2017 do 10.00 izključno preko portala javnih naročil ( http://www.enarocanje.si ).
Oddaja ponudb: do 29. 8. 2017 do 11.00 v Glavno pisarno MOC (Vhod s Trga celjskih knezov).
Odpiranje ponudb: 29. 8. 2017 ob 11.15, sejna soba Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Popravek:
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, objavljenim na spletni strani naročnika, po pomoti pod točko 6.4.1 v podtočki 9 na str. 8 navedel, da je sestavni del ponudbe ESPD Obrazec. ESPD Obrazec NI sestavni del ponudbe in se pri pripravi ponudbe NE zahteva.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje