Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Obvestilo ob koncu javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2017

Obvestilo ob koncu javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2017


Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., sporoča, da je Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2017 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije  zaradi  porabe razpoložljivih sredstev v višini 50.000,00 EUR zaključen.

Vsa razpoložljiva sredstva razpisa v višini 50.000,00 EUR  so bila zaradi pravočasno prejetih popolnih vlog porabljena  že pred samim  iztekom  zadnjega roka za oddajo vlog  na Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2017, torej pred 1.10.2017 do 13.00 ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje