Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in / ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 1. 2018 (od 0.00 ure) do 31. 12. 2021 (do 24.00)

Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in / ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 1. 2018 (od 0.00 ure) do 31. 12. 2021 (do 24.00)

Oznaka pri naročniku: JN-1-2017-B (št. zadeve 4305-5/2017)
Objava naročila na Portalu javnih naročil 26.6.2017, oznaka naročila JN006358/2017-B01

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 01.08.2017 do vključno 11:00.
Odpiranje ponudb: 01.08.2017 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si.

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje