Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb ter kulturne in sakralne dediščine v Mestni občini Celje št. JR-SOFSTB-2017

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb ter kulturne in sakralne dediščine v Mestni občini Celje št. JR-SOFSTB-2017

Kontaktne osebe: Sandi Marzidošek, 03 42 65 724, sandi.marzidosek@celje.si, Alenka Cizej, 03 42 65 807, alenka.cizej@celje.si, Mateja Böhm, 03 42 65 620, mateja.bohm@celje.si ali Vlado Kožel za SKLOP II, 03 42 65 886, vlado.kozel@celje.si

Upravičenci do sredstev: fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obnove uličnih fasad (SKLOP I) in sofinanciranje obnove kulturne in sakralne dediščine (SKLOP II).

Upravičeni so stroški obnove ulične fasade z elementi fasade, ki se je pričela po 28.6.2016 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 3.11.2017 (SKLOP I) ter stroški obnove notranjščine objekta s področja kulturne in sakralne dediščine, ki se je pričela po 7.6.2016 in bo dokončana najkasneje do 3.11.2017 (SKLOP II).

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2017 zagotovila sredstva v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za SKLOP I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za SKLOP II (kulturna in sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude za SKLOP I v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade. Za SKLOP II Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini do 80% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.

Rok za oddajo ponudb: do vključno 15.6.2017 za SKLOP I in do vključno 25.5.2017 za sklop II.:
  • po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 15.6.2017 za SKLOP I in do 25.5.2017 za SKLOP II),
  • osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 15.6.2017 za SKLOP I in najkasneje do 25.5.2017 za SKLOP II.

Odpiranje ponudb: po preteku razpisnega roka.

Razpisna dokumentacija:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje