Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: Sanacija plazu na cesti JP 533411 in 533413 – Šmartno v Rožni dolini

Javno naročilo: Sanacija plazu na cesti JP 533411 in 533413 – Šmartno v Rožni dolini

Oznaka pri naročniku: JNMV-1-2017-G (št. zadeve 4305-2/2017)
Objava naročila na Portalu javnih naročil 13.4.2017, oznaka naročila je JN003202/2017-W01.

Dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
do vključno 03.05.2017 do vključno 11:00.
Nov rok za oddajo ponudb: do vključno 10.05.2017 do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb bo 03.05.2017 ob 11:15 uri 10.05.2017 ob 11:30 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani: (www.enarocanje.si).

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje