Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Rekonstrukcija Popovičeve ceste – faza I

Rekonstrukcija Popovičeve ceste – faza I

Oznaka pri naročniku: JN-1-2017-G
Objava naročila na Portalu javnih naročil 22.3.2017, oznaka naročila je JN002148/2017-B01

Razpisna dokumentacija:


Rok za oddajo ponudb: do vključno  07. 04. 2017  do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb bo 07. 04. 2017 ob 11:30 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani: www.enarocanje.si.

Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 27.3.2017 objavil Popravek (EU 14 - SL) oz. dodatne informacije:

Naročnik je podaljšal rok za prejem ponudb. Nov rok za prejem ponudb je 7.4.2017 do vključno 11:00 ure. Odpiranje ponudb bo 7.4.2017 ob 11:30. Temu ustrezno se datumi spremenijo tudi v razpisni dokumentaciji, v točki 6.1. (Predložitev ponudbe) in 6.2. (Odpiranje ponudb).
 
Naročnik objavlja spremenjene Popise del in detajl AP na svoji spletni strani (http://moc.celje.si). Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati in predložiti (nove) Popise del.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje