Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2017

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2017

Kontaktna oseba:
 
Jerko Malinar, svetovalec
tel.: 03 42 65 868 ali 03 42 65 860

e-mail: jerko.malinar@celje.siA.)

I. Razpisna dokumentacija

1.  Javni razpis - besedilo razpisa
2.  Obvestilo izvajalcem o objavi razpisa
3.  Navodilo za pripravo in oddajo prijave


II. Prijavni obrazci (podatki o izvajalcu)

4.  Obrazec ŠPORT 2017 1 - Splošni podatki o izvajalcu
5.  Obrazec ŠPORT 2017 2 - Podatki o članstvu in kadrovski strukturi

III. Prijavni obrazci (podatki o izvajanju vsebin in razvojnih ter strokovnih nalog - programi športnih društev, zveze športnih društev in drugih izvajalcev)  

6.   Obrazec ŠPORT 2017 3 - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - programi redne vadbe
7.   Obrazec ŠPORT 2017 3A - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji plavanja v vrtcih
8.   Obrazec ŠPORT 2017 3B - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji plavanja v OŠ
9.   Obrazec ŠPORT 2017 3C - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - tečaji drsanja v OŠ
10. Obrazec ŠPORT 2017 3D - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - medšolska tekmovanja OŠ
11. Obrazec ŠPORT 2017 3E - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - programi v šolskih počitnicah
12. Obrazec ŠPORT 2017 3F - Prostočasna ŠV otrok, mladine in študentov - medšolska tekmovanja SŠ
13. Obrazec ŠPORT 2017 4 - Prednostni program športa - Športne šole individualnih športnih panog
14. Obrazec ŠPORT 2017 5 - Prednostni program športa - Športne šole kolektivnih športnih panog
15. Obrazec ŠPORT 2017 6A - Športna rekreacija in šport starejših - programi redne vadbe
16. Obrazec ŠPORT 2017 6B - Športna rekreacija in šport starejših - Šport odraslih s posebnimi potrebami
17. Obrazec ŠPORT 2017 6C - Športna rekreacija in šport starejših - Športne igre Celja
18. Obrazec ŠPORT 2017 7 - Kakovostni šport - članske ekipe
19. Obrazec ŠPORT 2017 7A - Kakovostni šport - nastopi članskih ekip v mednarodnih ligah
20. Obrazec ŠPORT 2017 8 - Vrhunski šport - priprave na mednarodna tekmovanja
21. Obrazec ŠPORT 2017 9 - Šport invalidov - programi redne vadbe
22. Obrazec ŠPORT 2017 10 - Vzdrževanje športnih objektov
23. Obrazec ŠPORT 2017 11A - Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strok. kadrov - organizacija seminarjev
24. Obrazec ŠPORT 2017 12 - Organizacija športnih prireditev
25. Obrazec ŠPORT 2017 13A - Mednarodna in medobčinska dejavnost - igre šolarjev
26. Obrazec ŠPORT 2017 14 - Priznanja športnikom, športnim delavcem, organizacijam
27. Obrazec ŠPORT 2017 15A - Založniška dejavnost ter informatika - dejavnost zveze
28. Obrazec ŠPORT 2017 16 - Meritve in testiranje športnikov ter svetovanja
29. Obrazec ŠPORT 2017 18 - Delovanje zveze

30. Vzorec pogodbe
31. Vzorec ovojnice


IV. Poročilo o izvedbi športne prireditve

32. Obrazec POROČILO O PRIREDITVI ŠP 1 - tekmovalna prireditev
33. Obrazec POROČILO O PRIREDITVI ŠP 2 - mednarodna prireditev
34. Obrazec POROČILO O PRIREDITVI ŠP 3 - množična rekreativna prireditev

V. Izjava o športnem obnašanju

35. Obrazec ŠPORT 2017 - Izjava o športnem obnašanju

B.)


1. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (2013)
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (2017)
4. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC (neuradno prečiščeno besedilo)
5. Letni program športa v MOC v letu 2017
6. Seznam športnih društev uvrščenih v kakovostne razrede prednostnega programa športa v letih 2016 in 2017


Rok za oddajo prijav: petek, 10. 3. 2017
(izključno priporočeno po pošti – vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni MOC ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev sredstev).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje