Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Monitoring kakovosti zraka s stalno občinsko merilno postajo AMP Gaji na območju MOC za obdobje 2017-2020

Monitoring kakovosti zraka s stalno občinsko merilno postajo AMP Gaji na območju MOC za obdobje 2017-2020

Razpisna dokumentacija:

Vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zastavijo izključno preko portala javnih naročil do 14.11. 2016 do 10.00.

Oddaja ponudb: V glavno pisarno MOC (Vhod s Trga celjskih knezov) do 22. 11. 2016 do 11.00.

Odpiranje ponudb: sejna soba Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju dne 22. 11. 2016 ob 11.15.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje