Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JNMV: RAZŠIRITEV DISKOVNIH KAPACITET PODATKOVNEGA SREDIŠČA MOC

RAZŠIRITEV DISKOVNIH KAPACITET PODATKOVNEGA SREDIŠČA MOC

OZNAKA NAROČNIKA: 4303-15/2016
OZNAKA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: JN006728/2016-W01

Razpisna dokumentacija: 

Rok za oddajo ponudb:
do vključno 03.11.2016 do vključno 10.30 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9).

Odpiranje ponudb: 03.11.2016 ob 13 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za družbene dejavnosti II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in nanje odgovarja izključno preko spletne strani: www.enarocanje.si.

Kontaktna oseba: Katja Sentočnik, tel. 03 42 65 874, katja.sentocnik@celje.si.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje