Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2016 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2016 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

Razpisna dokumentacija:

Pojasnila, odgovori in vprašanja:

2.11.2016:

Pojasnilo: Objavljena je poravljena razpisna dokumentacija in Obrazci prijav za ukrep 1, 2 in 3.
V njem so popravljeni datumi, ki so vezani na obdobje upravičenosti subvencioniranja. V primeru, da so vlagatelji upoštevali napačne datume, bodo v postopku pozvani na dopolnitve z dokazili za prave datume (usklajene z javnim razpisom).Vprašanje: Katerega dne, pa je bil objavljen celoten razpis? Na spletni strani nismo nikjer zasledili datuma objave.
Odgovor:   
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 14. 10. 2016 v Razglasnem delu.


Vprašanje:
Razumemo kaj mislite, ampak vseeno to potem ni enako in pravično za vse, če se v javnem razpisu kar izločijo osebe, ki se ne bi smele izločiti. Mislimo, da bi se takšna stvar nemudoma dopolniti, tako kot je to običajno in kot ste dopolnili ostale stvari.
"Tudi sicer bi bilo potrebno zelo točno definirati, kaj je novo delovno mesto.. Vprašanje je ali bo dosežen namen ukrepa, če se nekdo samo pezaposli iz enega delovnega mesta na drugo"
Menimo, da takšne stvari ni tako težko definirati, sploh, če se nekdo zaposli v novem podjetju.
"V trenutnem sistemu se naj bi vsi nezaposleni registrirali na Zavodu za zaposlovanje."
Če govorimo o porabi javnih sredstev, cilj definitivno ni, da se posamezniki prijavijo na Zavodu za zaposlovanje, ampak je cilj, da si poiščejo zaposlitev že prej, če je to možno ter da je število prijavljenih oseb na Zavodu za zaposlovanje čim manjše, saj to pomeni manjše breme za javna sredstva.
Odgovor:   
Razpis jasno definira pogoj upravičenosti: "Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev."
Do vaše pobude se je opredelila večina članov strokovne komisije in se odločila, da so pogoji razpisa pri tem ukrepu ustrezni. Namen razpisa je zmanjševanje registrirane zaposlenosti v občini, zato je tudi postavljen takšen pogoj.

Vprašanje: V vlogi za Ukrep 1 je potrebno izpolniti: "Nove zaposlitve zaradi investicije (od 31. 10. 2014)"
V razpisni dokumentaciji piše:
"Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti.
"Upravičeni stroški se upoštevajo za obdobje od 1.11.2015 do 31.10.2016."
Sprašujemo se tudi, ali je v vlogi za Ukrep 1, morda navedena napačna letnica, ali je pravilno, da je potrebno navesti nove zaposlitve od leta 2014, torej od 31.10.2014?
Odgovor:   
Pravilen datum je od 1. 11. 2015. Poterbno je vnesti nove zaposlitve od 1.11.2015. V primeru nejasnosti zaradi napačnega datuma, bodo vlagatelji pozvani na dopolnitev.
28.10.2016:

Vprašanje: Torej pravite, da pridejo v poštev samo osebe, ki so bile registrirane oz. prijavljene na Zavodu za zaposlovanje? Kaj je razlog, da pri vašem razpisu ne bi prišle v poštev osebe, ki so se takoj zaposlile po zaključku študija, kar pomeni, da se niti niso rabile prijaviti na Zavodu za zaposlovanje? Je to stvar, ki se lahko smiselno dopolni v razpisu tako, da bi prišle v poštev tudi te osebe? Saj ne vidimo smisla, zakaj bi bile izločene osebe, ki sploh niso bile prijavljene oz. koristile stvari na Zavodu za zaposlovanje, sploh, če gledamo v smislu porabe javnih sredstev. Se vam ne zdi, da si tudi takšne osebe zaslužijo biti upoštevane?
Ali ni bistvo razpisa, da je podjetje zaposlilo iskalca zaposlitve, ki je iz Celja? Iskalec zaposlitve ni samo oseba, ki je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje. Če si oseba zagotovi zaposlitev že pred iztekom študija, ali pa ima oseba že dogovorjeno zaposlitev po izteku študija, se ji potem niti ni potrebno prijaviti na Zavodu za zaposlovanje, kar se dnevno dogaja.
Pa celotno stvar mislimo čisto dobronamerno, saj mislimo, da je tako enako in pravično za vse. Kajti v nasprotnem primeru pomeni, da se upošteva oz. nagrajuje samo osebe, ki so že "porabljala" javna sredstva na Zavodu za zaposlovanje, medtem osebe, ki so bile morda bolj aktivne pri iskanju zaposlitve in se niti niso rabile prijaviti na Zavodu za zaposlovanje, pa se ne upošteva. Zato vljudno prosimo, da razmislite in javite, ali se bo to dopolnilo v razpisu.
Odgovor:  
Hvala za vašo pobudo.
Kriterije je oblikovala  Komisija za spremljanje izvajanja Strategije razvoja gospodarstva na področju MOC (sestavljena iz predstavnikov Mestnega sveta MO Celje, Gospodarske zbornice Slovenije, Regionalne razvojne agencije, Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, Inkubatorja Savinjske regije) na podlagi strateških dokumentov s področja razvoja gospodarstva.
Tudi sicer bi bilo potrebno zelo točno definirati, kaj je novo delovno mesto.. Vprašanje je ali bo dosežen namen ukrepa, če se nekdo samo prezaposli iz enega delovnega mesta na drugo. V trenutnem sistemu se naj bi vsi nezaposleni registrirali na Zavodu za zaposlovanje.
Prav tako bi bilo v primeru utemenljenosti vaše  pobude, le-to realizirati v letošnjem razpisu, saj bi to pomenilo takšno spremembo razpisa, da bi ga morali ponoviti. Proračunska sredstva namenjena spodbudi gospodarstvu so vezana na proračunsko leto, ponovitev razpisa pa bi pomenilo, da ne bi uspeli realizirati spodbud v letošnjem letu, kar verjetno ni namen nikogar.
Vašo pobudo, pa bomo vsekakor posredovali strokovni komisiji v razmislek za oblikovanje prihodnjih razpisov.

Vprašanje: Pri našem zaposlenem ne gre za prvo zaposlitev. Ali potem samo napišemo, da oseba ni bila nikoli prijavljena na Zavodu za zaposlovanje in ne gre za njeno prvo zaposlitev?
Odgovor:  
V takšnem primeru to ni upravičen strošek – g. razpis: »Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine…«.


Vprašanje: Zaposleni za katerega bomo oddali vlogo, ni bil nikoli prijavljen na Zavodu za zaposlovanje (ob koncu študentskega statusa se je zaposlil). Ali potem samo napišemo, da zaposleni ni bil nikoli prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, ali kaj je potrebno potem predložiti v takem primeru?
Odgovor:   
Potem je potrebno dokazati, da gre za prvo zaposlitev.

Vprašanje: "Kot dokazilo se šteje skupinski in individualni REK obrazec ter dokazilo o plačilu na banki (bančni izpisek)"
Tukaj ste verjetno mislili, da je kot dokazilo dovolj samo skupinski REK obrazec, ali ne? Saj so nam danes tudi iz FURS-a sporočili, da so na skupinskem REK obrazcu prisotni tudi vsi individualni obrazci za vsakega zaposlenega. Predvidevamo, da je dokazilo o plačilu na banki (bančni izpisek) potrebno predložiti samo za osebo za katero se oddaja vloga za Ukrep, kajne?
Odgovor:   
Seveda – če so na skupinskem tudi individualni, ni potrebno prilagati še individualnega.
Dokazilo z plačilu na banki je lahko samo za osebo za katero se oddaja vloga.


Vprašanje: Ali je potrebno predložiti tudi navedeno potrdilo ("potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS, Območne službe Celje o časovnem obdobju prijave delavca pri zavodu"), če gre za delavca, ki smo ga zaposlili, pri katerem to ni bila prva zaposlitev?
Odgovor:   
Da.


Vprašanje: "Odgovora po posameznih alinejah vam ne moremo podatki, ker ne vemo kako je (če sploh je) posamezna stvar povezana s proizvodnim procesom (ker ne poznamo vaše dejavnosti oz. proizvodnega procesa oz. investicije v zvezi s tem). V samo vsebino se v tej fazi razpisa niti ne moremo oz. smemo podajati. "
Temeljito smo prebrali sam razpis in menimo, da razumemo napisane stvari in tudi samo bistvo razpisa. Stvari, ki smo vam jih napisali v alinejah, so povezane z našim proizvodnim procesom in opravljanjem dejavnosti (kar je razumljivo, da boste seveda vi ocenili in pregledali). Ne sprašujemo vas, da nam poveste za naš primer, saj je logično, da boste to šele videli na podlagi dokumentacije v oddani vlogi. Seveda vam nismo v alinejah našteli stvari, ki ne bi spadale ali bile potrebne za opravljanje naše dejavnosti. Vprašanje, ki smo ga vprašali je: Ali v primeru, da so naštete stvari povezane s proizvodnim procesom, če naštete stvari v alinejah sploh spadajo v določen Ukrep? To so stvari, ki morajo biti prej znane, preden oddamo vlogo, saj ne moremo vedeti, kaj in katere vse stvari v omenjenem razpisu štejete kot nematerialne investicije, materialne investicije, podrobneje pa tudi ni v razpisu opredeljeno. Zato tudi prosimo, da poveste po alinejah (ob že omenjeni predpostavki, da so naštete alineje povezane s proizvodnim procesom oz. opravljanjem dejavnosti), saj je verjetno v skupnem interesu, da se v vlogi priloži dokumentacija, ki spada v določen Ukrep in je relevantna. Verjetno tudi ni nikomur v interesu, da bi pregledovali priloženo nerelevantno dokumentacijo, ki ne spada v določen ukrep.
Odgovor: 
Ponovno vam sporočamo, da po alinejah ne moremo podati odgovora, ker se bo to presojalo, ko bo podana celotna vloga. Če vam dano za primer – če določen stroj potrebuje specialno programsko opremo, ki deluje npr.  na platformi Windows, bo seveda upravičen strošek - tako specialna programska oprema, kot tudi sama platforma. Vse seveda v primeru, da gre za upravičeno investicijo. Upamo, da razumete, da dokler vidimo celotnega proizvodnega procesa oz. celotne investicije, se je nemogoče opredeliti  ali je npr. potreben Skype ali ne, ali npr. se štejejo stroški intelektualnih storitev vzpostavitve strežnika….  in če že v kolikšni meri oz. kakšnem obsegu investicije.
Skratka vse navedene storitve so lahko upravičen strošek, če bo izkazano, da so nujne za izvedbo(upravičene)  investicije.

Vprašanje: "Eno potrdilo se nanaša na delovanje podjetja (da ima poravnane vse obveznosti), drugo potrdilo pa se nanaša na konkretno zaposleno osebo za katero se uveljavlja subvencija. Torej gre za dva različna potrdila."
Lahko prosim poveste, od katerega organa je mišljeno potrdilo za osebo za katero se uveljavlja subvenica (FURS, ZZZS?) in za kakšno potrdilo gre (naziv ali oznaka potrdila)? Na ZZZS-ju nam danes niso znali povedati, ko smo jih vprašali glede tega.
Odgovor:   Kot dokazilo se šteje skupinski in individualni REK obrazec ter dokazilo o plačilu na banki (bančni izpisek).

(Ponovno) vprašanje: Spodaj naštete stvari spadajo pod Ukrep 1 NEMATERIALNIH investicij?
 
- Nakup oglaševanja ali oglasnega prostora na spletu za domači in tuji trg (Googlov spletni sistem AdWords za oglaševanje, Facebookov Ads sistem za oglaševanje, 24ur.com oglasni prostor ipd.)
 
- Nakupi Windows operacijskih sistemov, antivirusnih programov?
- Nakupi spletnih programov?
- Nakup letne naročnine za spletni program razpošiljanja emailov?
- Zakupi lastnih strežnikov?
- Nakupi spletnih domen?
- Nakupi letnih naročnin do plačljivih spletnih informacijskih portalov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti?
- Nakupi letnih naročnin na strokovne revije?
- Nakupi telekomunikacijskih storitev (Skype letna plačljiva naročnina, IP telefonija)?
- Nakupi intelektualnih storitev za potrebe konfiguracije strežnika?
- Nakupi intelektualnih storitev za programiranje?
- Nakupi individualnega svetovanja za potrebe planiranja poslovne strategije podjetja?
- Nakup storitev interneta?

Odgovor:  Odgovora po posameznih alinejah vam ne moremo podati, ker ne vemo kako je (če sploh je) posamezna stvar povezana s proizvodnim procesom (ker ne poznamo vaše dejavnosti oz. proizvodnega procesa oz. investicije v zvezi s tem). V samo vsebino se v tej fazi razpisa niti ne moremo oz. smemo podajati

Vprašanje: Spodaj naštete stvari spadajo pod Ukrep 1 MATERIALNIH investicij?
- računalniki, tiskalniki, tipkovnice in ostale fizične stvari s katerimi opravljamo dejavnost?
Odgovor:  
Smiselno gl. prejšnji odgovor.

Vprašanje: Spodaj naštete stvari spadajo pod Ukrep 6?
- organizacija ali sodelovanju v dogodku/sejmu/razstavi ali drugega fizičnega dogodka v povezavi z dejavnostjo?
Odgovor:  
Organizacija dogodka/sejma/razstave ali drugega fizičnega dogodka z namenom  gospodarskega sodelovanja s poudarkom na krepitvi internacionalizacije in povečanju izvoza je lahko upravičen strošek, samo sodelovanje pa ne.

Vprašanje: Pri Ukrepu 4 "- pogodba o zaposlitvi osebe, za katero se uveljavljajo stroški in dokazilo o plačanih prispevkih", je kot dokazilo o plačanih prispevkih dovolj potrdilo iz strani FURS-a, ali je tu mišljeno še katero drugo dokazilo o plačanih prispevkih? Dvakrat je navedeno za potrdilo o prispevkih.
Odgovor:  
Eno potrdilo se nanaša na delovanje podjetja (da ima poravnane vse obveznosti), drugo potrdilo pa se nanaša na konkretno zaposleno osebo za katero se uveljavlja subvencija. Torej gre za dva različna potrdila.

Vprašanje: "V kolikor boste uspeli dokazati, da je ta oprema sestavni del proizvodne opreme, bi bilo mogoče to šteti za upravičen strošek pri ukrepu 1 (drugi ukrepi tega ne predvidevajo).. O upravičenosti oz. utemeljenosti bo odločala strokovna komisija."
Lahko prosim opredelite in podate navodilo, kakšno dokazilo je potrebno ali obrazložitev, da je oprema sestavni del opreme za opravljanje dejavnosti? Če nudimo elektronske storitve, kjer so za nudenje potrebni računalniki in ostala oprema, potem je kopija računa na firmo opravljenega nakupa dovolj kot dokazilo? Želeli bi oddati popolno vlogo, saj nam ni v interesu, da bi dopolnjevali vlogo.
Odgovor:   
Namen razpisa pri ukrepu 1 je subvencioniranje investicije za  pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast. Za takšen namen je običajno, da se sestavi (poslovni) načrt, ki bo vključeval strategijo, cilje in resurse za doseganje ciljev. Pri tem je potrebno upoštevati celoten proces, ki vključuje  potrebo po sredstvih in njihovo smotrno uporabo, izračun smotrnosti investicije za ves čas trajanja ipd. Skratka – za potrebe razpisa je potrebno dokazati neobhodnost investicije za doseganja namena po razpisu.
Po našem mnenju kopija računa ne dokazuje, da gre za del proizvodne opreme.

27.10.2016
:

Vprašanje: V razpisu je izrecno navedeno: »Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 61/2006 in nasl.)« Objekt Pucova 9 se ne nahaja na tem območju. "Če prav razumemo, pri ukrepu za sofinanciranje najemnine, lahko sodelujejo izključno samo podjetja, ki imajo prostore na tem območju "Starega mestnega jedra in Brega"?
Odgovor:  
Da.

Vprašanje: Ali se kot enotno podjetje šteje sledeč primer? Družbenik št. 1, je večinski lastnik podjetja ABC d.o.o., ki nudi drugačne storitve, kot podjetje EFG d.o.o., kjer je prav tako večinski Družbenik št. 1? Ali v takem primeru lahko kandidirata obe podjetji (ABC d.o.o. in EFG d.o.o.), ali samo eno podjetje?
Odgovor:   Povezanost podjetij se bo ugotavljalo na podlagi Priporočila Komisije 2003/361/ES, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije (UL L 124, 20. 5. 2003, str. 36), ki je edina verodostojna podlaga za določitev pogojev, v skladu s katerimi se podjetje opredeli kot MSP.
 
Podrobneje:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-2/doc/annex-i_sl.pdf
Pri tem lahko nastajajo zapleteni položaji, ki se med seboj prepletajo.V ta namen so bili izdane smernice s primeri , ki so dostopni na spletni strani:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi-6YLV4PjPAhVPHRQKHfkFBj0QFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F15582%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fsl%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNHORX1jctAdYIFczNB_wRXi7bQSbA&sig2=kfngl5C3dkG1T-Nj6DRo8g&cad=rja

Vprašanje: Če smo prav razumeli, se zakup oglaševanja ali oglasnega prostora na spletu šteje pod Ukrep 6, kajne? "- stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme za proizvodne procese."
Odgovor:   Ne. kar ste navedli so upravičeni stroški nematerialnih investicij. Upravičeni stroški promocije so podrobneje navedeni v naših drugih odgovorih.

Vprašanje: Kot programska oprema se šteje fizična in spletna programska oprema, ali samo ena izmed teh? Ali se kot nakup nepatentiranega tehničnega znanja šteje tudi nakup konfiguriranja strežnikov in nakup programiranja? Ali se kot upravičeni stroški za nematerialne investicije štejejo tudi spodnje stvari?
- Nakupi Windows operacijskih sistemov, antivirusnih programov?
- Nakupi spletnih programov?
- Nakup letne naročnine za spletni program razpošiljanja emailov?
- Zakupi lastnih strežnikov?
- Nakupi spletnih domen?
- Nakupi letnih naročnin do plačljivih spletnih informacijskih portalov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti?
- Nakupi letnih naročnin na strokovne revije?
- Nakupi telekomunikacijskih storitev (Skype letna plačljiva naročnina, IP telefonija)?
- Nakupi intelektualnih storitev za potrebe konfiguracije strežnika?
- Nakupi intelektualnih storitev za programiranje?
- Nakupi individualnega svetovanja za potrebe planiranja poslovne strategije podjetja?
- Nakup storitev interneta?
Odgovor:   Upravičen strošek nematerialnih investicij mora biti povezan z proizvodnim procesom. Pri podajanju zahtevka je potrebna natančno pojasniti kako je ta investicija povezana s tem procesom. Le na takšen način, bo mogoče šteti to investicijo za upravičen strošek.

Vprašanje: Kaj točno je s tem stavkom mišljeno, lahko daste kak primer? "Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi."
Odgovor:   Podrobneje je de minimis pomoč urejena v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (OJ L 352, 24.12.2013, str. 1). Velja od 1.1.2014 dalje ter  Usklajenost pravne podlage z Uredbo Komisije (EU) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe pri pomoči de minimis (1407/2013 z dne 18. decembra 2013).
Namen Uredbe je varstvo konkurence, ki ga zagotavlja Pogodba o delovanju Evropske unije. Ker niste navedli na kaj se naj bi nanašalo vprašanje, vam težko odgovorimo.
Podrobnejše podatke vam lahko pojasnijo na Ministrstvu za finance
Naslov: Sektor za spremljanje državnih pomoči, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
telefon: 01/369 6550, telefaks: 01/369 6569,
e-naslov: gp.mf(at)gov.si, vodja: Bernarda Suša.

Vprašanje: Ali je potrebno predložiti vse predračune ali račune za celotno obdobje od 1.11.2015 do 31.10.2016? Ali je bolje predložiti v tem obdobju po zaporedju samo predračune/račune, ki bodo že dosegli vrednost sploh možnega sofinanciranja za posamezen Ukrep?
Odgovor:  Odločitev katere račune/predračune boste predložili, je vaša. Opozarjamo samo na to, da morajo biti vsi računi/predračuni tudi finančno realizirani v predpisanem obdobju.


26.10.2016
:

Vprašanje: Sedaj v vlogi vidimo, da je pri obrazcu 02 pri Ukrepu 6, navedeno "Vlagam zahtevek za dodelitev sredstev za sofinanciranje stroškov sodelovanja na strokovnem sejmu/ razstavi". Predvidevamo, da je sejem/razstava samo navedeno kot dva izmed možnih upravičenih stroškov in vpišemo v ta polja naše spletne promocije in druge aktivnosti, ki smo jih izvajali, kajne?
Odgovor:   Objava mora biti v povezavi z organizacijo dogodka, kot je to podrobneje opisano v našem odgovoru z dne 21. 10. 2016..
Naš odgovor zato dopolnjujemo:
Samostojna objava članka ali oglasa ali spletna promocija, ki ni v zvezi  s stroški organizacije dogodka, se ne more šteti za upravičen strošek.


Vprašanje: Ali nakup računalniške in ostale opreme, ki služi kot proizvodna oprema za opravljanje dejavnosti, spada pod Ukrep 1 upravičenih stroškov za materialne investicije, ali morda pod kateri drug Ukrep?
Odgovor:   V kolikor boste uspeli dokazati, da je ta oprema sestavni del proizvodne opreme, bi bilo mogoče to šteti za upravičen strošek pri ukrepu 1 (drugi ukrepi tega ne predvidevajo).. O upravičenosti oz. utemeljenosti bo odločala strokovna komisija.


25.10.2016:

Vprašanje: Katero območje je mišljeno pri najemninah? Ali naše območje na Pucovi ulici 9 v Celju pride v poštev?
Odgovor:   V razpisu je izrecno navedeno: »Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 61/2006 in nasl.)« Objekt Pucova 9 se ne nahaja na tem območju.


Vprašanje: Če najemna pogodba ni bila overjena na upravni enoti, potem ne moremo kandidirati za Ukrep 3 - sofinanciranje najemnine za poslovne prostore?
Odgovor:   Overjena kopija najemne pogodbe na Upravni enoti je sestavni del vloge.

Vprašanje: Če je naše podjetje iz Celja, zaposlili smo pa nekoga, ki ima stalno prebivališče v drugi občini npr. občini Podčetrtek (Savinjska regija), potem naše podjetje ne pride v poštev?
Odgovor:   Razpisni pogoj je: Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev. Torej – zaposlitev osebe iz druge občine ni upravičen strošek.

Vprašanje: Ali se naselje Začret, ki spada pod 3202 Ljubečna v tem primeru po razpisu šteje v okvir Občine Celje?
Odgovor:   Naselje Začret je sestavni del Mestne občine Celje.


23.10.2016
:

Vprašanje: Ali je investicija, ki je delno plačana in še ni dobavljena?
Odgovor:   Če je bila financirana v razpisanem obdobju in izpolnjuje ostale pogoje (da bo dobavljena in bo v lasti upravičenca), se šteje kot upravičen strošek.

Vprašanje: Ali je mogoče poslovni načrt uporabiti za več vrst ukrepov?
Odgovor:   Če je poslovni načrt povezan s posameznim ukrepom, da.

Vprašanje: Ali je nakup gostinske opreme upravičen strošek?
Odgovor:   Dejavnost I (gostinstvo) ni vključena v seznam dejavnosti upravičenih podjetij.


21. 10. 2016:
V razpisni dokumentaciji je pri točki »IV. Merila, ki jih bo Komisija upoštevala pri ocenjevanju vlog po posameznih ukrepih» pri ukrepu 1.  popravljeno največjo število možnih točk pri točki 4. nove zaposlitve zaradi investicije na največjo število možnih točk 10, namesto napačno zapisanih 15. Popravljena razpisna dokumentacija je objavljena.


21.10.2016:

Vprašanje: Ali se šteje podjetje v težavah, če ima blokiran račun?
Odgovor:   Blokiran račun ne pomeni podjetje v težavah, če ni drugače povezano s pogoji, ki so v razpisu in opredeljujeo omejitve opodeljevanja sredstev.


 
Vprašanje: Kako se bodo upoštevali starejši certifikati?
Odgovor:   Če so še vedno veljavni, se bodo upoštevali.Vprašanje: Ali se lahko prijavi podjetje, ki je registrirano, kot d.o.o., za to dejavnost pa je registriran tudi s.p.?
Odgovor:   S.p. in d.o.o. sta samostojna subjekta v pravnem prometu, zato je možna prijava obeh podjetij. Se bo pa preverjala povezanost teh oseb skladno s predpisi. O tem mora prijavitelj tudi dati izjavo, kot je navedeno v razpisu.

 

Vprašanje: Ali se najet bančni kredit šteje, kot lastno sredstvo?
Odgovor:   Načeloma gre za  dolžniški kapital in zato ne predstavlja lastnih sredstev., ki je primeroma: tisti, ki se kaže kot obveznost do lastnikov in ga delimo na vpoklicni kapital, ki ga lastniki ob ustanovitvi vložijo v podjetje, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček, presežek iz prevrednotenja in čisti dobiček ali izguba.Vprašanje: Ali se objava oglasov na radiu in naročeni članki v tisku štejejo za promocijo?
Odgovor:   Če gre za objave, ki so povezane s stroški organizacije gospodarskega sodelovanja s poudarkom na krepitvi internacionalizacije in povečanju izvoza ali  je povečanja mednarodnega gospodarskega sodelovanja (predvsem izvoza), podporo iskanju tujih naložb v gospodarstvo v regiji, podporo graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podporo in ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter iskanja razvojnega  kapitala, potem je takšne objave mogoče šteti, kot upravičen strošek.

18. 10. 2016:
Rok za oddajo vlog je sreda, 2. 11.2016 (in ne petek, kot je navedeno v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije).

18.10.2016:

Vprašanje:
Ali se upošteva pri ukrepu 4 vsaka samozaposlitev ali samo za obdobje od 1.11.2015 do 30.10.2016?
Odgovor:   Velja samo za obdobje od 1.11.2015 do 30.10.2016.

17.10.2016:

Dodatno  objavljen obrazec 0 (ovojnica) in pri razpisni dokumentaciji vzorec pogodbe. Oboje je sestavni del razpisne dokumentacije.

Kontaktni osebi:
  • Janko Trobiš, tel. 03/4265 764
  • Tina Matović,  tel. 03/4265 748

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje