Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo potrošnega, tehničnega in gradbenega materiala za potrebe režijskega obrata Mestne občine Celje v letu 2016

Sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo potrošnega, tehničnega in gradbenega materiala za potrebe režijskega obrata Mestne občine Celje v letu 2016

Oznaka na portalu javnih naročil: JNMV8143/2015
Kontaktna oseba: Tina Horvat Alt, tel 03 / 42 65 620

Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
do vključno 12.01.2016  do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb: 12.01.2016 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko portala javnih naročil.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje