Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin od 2016 do 2019 (JN-5-2015-S)

Javno naročilo: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin od 2016 do 2019 (JN-5-2015-S)

Objavljeno 11.11.2015 na Portalu javnih naročil z oznako JN7941/2015.

Kontaktna oseba: Tina Horvat Alt, tel. 03/4265 620

Razpisna dokumentacija:
Rok za oddajo ponudb: 
do vključno 24.11.2015 do vključno 11:00.
Odpiranje ponudb: 24.11.2015 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko Portala javnih naročil.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje