Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: SANACIJA PLAZU

Javno naročilo: SANACIJA PLAZU POD LC036871 Cesta na grad - pod tlačanom

(JN-11/2015-G)
Objavljeno 25.9.2015 na Portalu javnih naročil z oznako JN 6675/2015.  

Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno  09. 10. 2015  do vključno 11:00.
 
Odpiranje ponudb: 09. 10. 2015  ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
 
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani www.enarocanje.si.
 
Opozorilo ponudnikom:Popisi del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, so objavljeni v ločeni datoteki (Excel). Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Popisov del. Popise del morajo ponudniki izpolniti, jih podpisati in žigosati ter jih priložiti v tiskani obliki. Ponudniki naj preverijo ustreznost vstavljenih formul, cene na enoto morajo biti zaokrožene na dve decimalki natančno.
 
Kontaktna oseba:Tanja Četina, tel. 03/4265 640, tanja.cetina@celje.si.

Objavljeno 1.10.2015:
V okviru objave za Javno naročilo: SANACIJA PLAZU POD LC036871 CESTA NA GRAD - POD TLAČANOM je naročnik dne 01.10.2015 na Portalu javnih naročil posredoval naslednji odgovor s spremembo treh postavk iz Popisov del:»ODGOVOR:

SPREMEMBA POPISOV V Popisih del /OBNOVA VOZIŠČA/ se spremenijo naslednje postavke, tako da pravilno glasijo:
V okviru 2.00  ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE:
2.04 Nakladanje in prevoz materiala na stalno deponijo na razdalji do 15 km: m3 250,00
2.05 Odlaganja viškov materiala na trajni deponiji (po izbiri izvajalca) skupaj s plačilom stroškov in pristojbin (taks…) deponiranja: m3 250,00

V okviru 5.00 OPREMA:
5.03 Dobava in vgraditev jeklene ograje za pešce h=1,2 m: cevna palična ograja z vertikalnimi polnili na razdalji max 120mm, vroče cinkana: m1 41,20

Naročnik je navedene spremembe vnesel v Popis del, ki ga popravljenega objavlja na spletni strani naročnikahttp://moc.celje.si.Prosimo, da ponudniki navedene spremembe v Popisih del upoštevajo pri pripravi ponudbe.«

Naročnik zato na tem mestu objavlja popravljene popise: Popisi del (xlsx)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje