Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Rekonstrukcija LC 038011 Maistrova ulica 15 do odcepa za Anski vrh (JN-9/2015-G; JN6272/2015)

Javno naročilo: Rekonstrukcija LC 038011 Maistrova ulica 15 do odcepa za Anski vrh (JN-9/2015-G; JN6272/2015)

Objavljeno 10.9.2015 na Portalu javnih naročil z oznako JN6272/20150.

Razpisna dokumentacija:
 
Rok za oddajo ponudb: do vključno  24.09.2015  do vključno 11:00.
Odpiranje ponudb: 24.09.2015 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
 
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani: www.enarocanje.si.

Opozorilo ponudnikom: Popisi del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, so objavljeni v ločeni datoteki (Excel). Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Popisov del. Popise del morajo ponudniki izpolniti, jih podpisati in žigosati ter jih priložiti v tiskani obliki. Ponudniki naj preverijo ustreznost vstavljenih formul, cene na enoto morajo biti zaokrožene na dve decimalki natančno.

Kontaktna oseba: Tina Horvat Alt, tel. 03/4265 620, Tanja Četina, tel. 03/4265 640, tanja.cetina@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje