Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti ZPO Celje d.o.o.

ZPO Celje d.o.o. objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti ZPO Celje d.o.o.

Predmet prodaje je solastni delež 678/10000 na parc. št. 357/1 in solastni delež 530/10000 na parc. št. 356/2, vse k.o. 1077-Celje, ki v naravi predstavlja restavracijo TRAČ, Mariborska 7, 3000 Celje.

Rok za oddajo ponudbe je 15.10.2015 do 14.00 ure.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo v družbi ZPO Celje d.o.o., Dečkova c. 1, Celje, na tel. 03/42 82 666, Maja Voglar oz. po el. pošti maja.voglar@celje.si.

Priloga:


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje