Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek): Izvedba delavnic, javnih posvetovanj oziroma drugačnih metod za pridobitev mnenja strokovne in zainteresirane javnosti v okviru izdelave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje in sodelovanje pri njeni dokončni izdelavi (

JN (evidenčni postopek): Izvedba delavnic, javnih posvetovanj oziroma drugačnih metod za pridobitev mnenja strokovne in zainteresirane javnosti v okviru izdelave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje in sodelovanje pri njeni dokončni izdelavi (TUS MOC).

 
Kontaktna oseba:
Peter Medved
Tel: 03 42 65 818
e-mail: peter.medved@celje.si

Priponke:
 
Oddaja ponudbe:

Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti in zapečateni ovojnici z navedbo: »TUS MOC - NE ODPIRAJ, PONUDBA!«

Ponudbe je potrebno predložiti osebno v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali poslati po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno ponedeljka, 31. avgusta 2015, do vključno 10:00 ure.

Če ni bila ponudba predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Vse prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.


Ponudbe morajo biti datirane, podpisane in žigosane.
 
Rok za oddajo ponudb:

Datirane, podpisane in žigosane ponudbe z obrazcem oddate (le) v glavni pisarni Mestne občine Celje nakasneje do 31.avgusta 2015 do vključno 10:00 ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje