Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo male vrednosti: Odstranitev objekta »Stara pekarna« ob Mariborski cesti v Celju (JNMV-7/2015-G) Objavljeno 6.8.2015 na Portalu javnih naročil z oznako NMV 4876/2015

Javno naročilo male vrednosti: Odstranitev objekta »Stara pekarna« ob Mariborski cesti v Celju  (JNMV-7/2015-G) Objavljeno 6.8.2015 na Portalu javnih naročil z oznako NMV 4876/2015

Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
do vključno  19.8.2015  do vključno 11:00.
 
Odpiranje ponudb  bo 19.8.2015 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
 
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani: (www.enarocanje.si)
 
Opozorilo ponudnikom: Popisi del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, so objavljeni v ločeni datoteki (Excel). Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Popisov del. Popise del morajo ponudniki izpolniti, jih podpisati in žigosati ter  jih priložiti v tiskani obliki. Ponudniki naj preverijo ustreznost vstavljenih formul, cene na enoto morajo biti zaokrožene na dve decimalki natančno.
 
Kontaktna oseba: Tanja Četina, tel. 03/4265 640, tanja.cetina@celje.si 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje