Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Dograditev obstoječega cestnega omrežjana parc. št. 931/1 k.o. Šmartno

JN: Dograditev obstoječega cestnega omrežjana parc. št. 931/1 k.o. Šmartno

Vprašanja lahko ponudniki zastavijo izključno preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si) do 30.7.2015 do 10.00 ure. Na vprašanja bo naročnik odgovarjal izključno preko navedenega portala najmanj 4 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Razpisna dokumentacija:


Oddaja ponudb: Glavna pisarna mestne občine Celje, vhod s Trga celjskih knezov, do 7.8.2015 do 11.00.

Odpiranje ponudb: Sejna soba Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju, 7.8.2015 ob 11.15.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje