Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek): "DOBAVA IN POSTAVITEV ULIČNIH TABEL ZA LETO 2015".

JN (evidenčni postopek): "DOBAVA IN POSTAVITEV ULIČNIH TABEL ZA LETO 2015".


Kontaktna oseba: Valentina Glinšek
Tel: 03 42 65 674
e-mail: valentina.glinsek@celje.si
 
 
PRILOGA: 


Rok za oddajo ponudb: do vključno  15. 6. 2015  do vključno 15.00 ure.
 
Datirane, podpisane in žigosane ponudbe oddate (le) v glavni pisarni Mestne občine Celje najkasneje do 15.6.2015 do 15.00 ure v ovojnici z navedbo: »DOBAVA IN POSTAVITEV ULIČNIH TABEL ZA LETO 2015 - NE ODPIRAJ, PONUDBA!«
Če ni bila ponudba predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Vse prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

V ponudbenem predračunu mora biti upoštevan davek na dodano vrednost.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje