Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JR: Sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje (JR-SOFOS-2015)

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje št. JR-SOFOS-2015

Kontaktne osebe:Sandi Marzidošek, 03 42 65 724, sandi.marzidosek@celje.si, Alenka Cizej, 03 42 65 807, alenka.cizej@celje.si, Mateja Böhm 03 42 65 620, mateja.bohm@celje.si.

Upravičenci do sredstev:
fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.

Predmet javnega razpisa:
sofinanciranje obnove uličnih fasad in/ali streh.

Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 15.5.2015 in bo dokončana najkasneje do 28.11.2015.

Za finančne spodbude je v proračunu Mestne občine Celje za leto 2015 zagotovljeno 100.000,00 EUR. Od tega zneska je za sofinanciranje obnove uličnih fasad namenjeno 80.000,00 EUR in za sofinanciranje obnove streh 20.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko znesek namenjen uličnim fasadam oz. znesek namenjen streham ustrezno spremeni.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z ddv, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade in ne več kot 20.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo strehe.

Rok za oddajo ponudb: do vključno 15.7.2015 in sicer:
  • po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 15.7.2015),
  • osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do vključno 15.7.2015.
Odpiranje ponudb: po preteku razpisnega roka.

Razpisna dokumentacija:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje