Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: Izvedba žarnih grobov na mestnem pokopališču v Celju

Izvedba žarnih grobov na mestnem pokopališču v Celju

Oznaka naročnika: 4306-1/2015
Št. objave na portalu: JN 1008/2015

Razpisna dokumentacija:

Ponudniki lahko vprašanja zastavijo do 20.2. do 10:00 ure. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja zgolj na portalu javnih naročil www.enarocanje.si. Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje 6 dni pred rokom za odpiranje ponudb.

Ponudnike opozarjamo, da je strogo prepovedano spreminjati popise v delu, ki se nanašajo na vsebino postavk in količine. Vsako tako spreminjanje v skladu z veljavno zakonodajo pomeni, da ponudnik ponuja nekaj drugega kot je predmet javnega naročila, kar bo rezultiralo v izločitvi ponudbe.

Oddaja ponudb: 6. 3. 2015 do 11:00 v Glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje

Odpiranje ponudb: 6. 3. 2015 ob 11:15 v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje