Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno zbiranje ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na drogovih javne razstveljave v lasti Mestne občine Celje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE LOKACIJ ZA OGLAŠEVANJE NA DROGOVIH JAVNE RAZSVETLJAVE V LASTI MESTNE OBČINE CELJE

Kontaktna oseba: Renata Poteko, tel. 03/42 65 604 renata.poteko@celje.si
 
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb:
do vključno 27.10.2014 do vključno 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb:27.10.2014 ob 10.30 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodaj zastavljena vprašanja v zvezi z Javnim zbiranjem ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave v lasti MO Celje, ki ste ga objavili na vaši spletni strani in v Uradnem listu.

1. Ali se taksa plača polno za prazno ali samo za prodane površine ?
2. Glede na to, da ste na javnem razpisu leta 2012 oddali preko 200 drogov JR za obešanke sedaj pa je razpisanih 64 drogov (ki pa so bili leta 2012 oddani), nas zanima, kako je to možno in kaj je z ostalimi lokacijami ?

V pričakovanju odgovorov vas lepo pozdravljamo!

V nadaljevanju vam podajamo odgovora na zastavljeni vprašanji v zvezi z razpisom objavljenim v Uradnem listu RS dne 10.10.2014 - Javno zbiranje ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave v lasti Mestne občine Celje:

1. V skladu z Odlokom o oglaševanju v Mestni občini Celje (Ur. list RS, št. 56/08, 32/14) je taksni zavezanec dolžan najkasneje v 15 dneh od nastanka taksne obveznosti prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC.  Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil pristojno občinsko službo o odstranitvi taksnega predmeta in ga tudi fizično odstranil (42. člen navedenega Odloka).

2. V skladu z odločitvijo Komisije za ravnanje z občinskim premoženjem, se glede na zasičenost prostora z oglaševanjem na drogovih javne razsvetljave, oddaja v najem le 64 drogov javne razsvetljave v lasti Mestne občine Celje za namestitev obešank, ostali drogovi javne razsvetljave bodo trenutno ostalinezasedeni.Pozdravljeni, v povezavi z Javnim zbiranjem ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave v lasti Mestne občine Celje imamo v zvezi z 6. alinejo 5. točke razpis vprašanje in sicer: Na kateri datum najkasneje mora biti izdan obrazec BON-2, ki ga  je potrebno priložiti kot dokazilo, da ponudnik ni imel blokiranega TRR v zadnjih šestih mesecih?

Na vprašanje odgovarjamo, da ni relevantno, na kateri datum je BON obrazec izdan, vsebina tega obrazca mora biti takšna, da zajema 6-mesečno obdobje pred datumom objave razpisa, t.j. od 10. 4. 2014 do 10. 10. 2014.
 
Da posamezni ponudnik v 6-mesečnem obdobju pred datumom objave razpisa v Uradnem listu RS ni imel blokiranih svojih bančnih računov, lahko ponudnik veljavno dokaže tudi z drugimi listinami, npr. potrdili bank, pri katerih ima odprte svoje poslovne račune.V zvezi z 9. alinejo 5. točke razpisa nas zanima, če je potrebno kot potrdilo referenčnega naročnika priložiti potrdilo upravljavca drogov javne razsvetljave v kakšni drugi občini, ki daje v najem drogove javne razsvetljave ali se navedeno potrdilo nanaša na naročnike, ki neposredno oglašujejo pri izvajalcu, ki se prijavlja na razpis?

Predložiti je potrebno potrdilo katerekoli občine v kateri ste kot izvajalec oglaševanja izvajali dejavnost oglaševanja.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje