Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Ureditev žarnih grobov na Mestnem pokopališču v Celju-1.faza

Ureditev žarnih grobov na Mestnem pokopališču v Celju-1.faza


Kontaktna oseba:
Anja Glušič
Tel: 03 42 65 624
E-pošta: anja.glusic@celje.si
 

 

Opis stanja ter opis del je v priponkah – obvezen je ogled stanja na kraju samem, ki ni organiziran s strani naročnika!

Predvideni začetek del je 3.11.2014, rok zaključka pa 30.11.2014.

Morebitne dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi do vključno 14.10.2014:


Oddaja ponudb: Podpisane in žigosane ponudbe oddajte v zaprti kuverti, na katero nalepite izpolnjen obrazec za pisemsko ovojnico oddajte osebno ali po pošti do 16.10.2014 do 13. ure. Ponudbe se lahko oddajo le v Glavno pisarno MOC. Ponudbe vročene na katerikoli drug naslov ali način ne bodo sprejete.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do postavljenega dne in ure prispele v glavno pisarno MOC ne glede na način dostave ponudbe (osebno, priporočena, navadna, hitra ipd. pošta)

Odpiranje ponudb: 16.10.2014 ob 14.00 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje