Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Celje

Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Celje in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje in druge pravne osebe, v katerih ima Mestna občina Celje prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju

 
OZNAKA NAROČNIKA: JN-27-2014-S
OZNAKA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: JN 9032/2014
KONTAKTNA OSEBA: Tanja Javoršek, tel. št. 03 42 65 750; tanja.javorsek@celje.si

Razpisna dokumentacija:

Zavarovalni program na zgoščenki, ki vsebuje z
avarovalno tehnično dokumentacijo, obrazec "Ponudba/predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo", obrazec "Naravni in zaščitni ukrepi" in podatke lahko ponudniki prevzamejo na naslovu naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v tajništvu Oddelka za finance in gospodarstvo – III. nadstropje ob predložitvi pooblastila vsak delovni dan od 8.00 do 11.00 ure.

Rok za oddajo ponudb:  do vključno 15.10.2014  do vključno 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9).

Odpiranje ponudb: 15.10.2014  ob 10.30 uri v stranski dvorani Narodnega doma  Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Naročnik mestna občina Celje sprejema vprašanje in nanje odgovarja izključno preko spletne strani: www.enaročanje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje