Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Naročilo odprti postopek: CELOSTNA UREDITEV CELESTINOVE, VILHARJEVE IN CIGALETOVE ULICE – FAZA 1

Naročilo odprti postopek: CELOSTNA UREDITEV CELESTINOVE, VILHARJEVE IN CIGALETOVE ULICE – FAZA 1


OZNAKA NAROČNIKA: JN-22-2014-G
OZNAKA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: JN 8615/2014
KONTAKTNI OSEBI: Katja Capl, tel.: 03 4265 639, katja.capl@celje.si, Urška Zagožen, tel.: 03 42 65 803ž
 
Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 3.9.2014 do vključno 10.00 v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9)
Odpiranje ponudb: 3.9.2014  ob 11.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje
 
Naročnik MOC sprejema vprašanja in nanje odgovarja izključno preko spletne strani: www.enarocanje.si.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje