Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje

Kontaktna oseba:
Valentina Glinšek
Tel: 03 42 65 674
e-mail: valentina.glinsek@celje.si


Koncedent je s strani interesentov prejel več vprašanj. Da bi se zagotovila transparentnost, koncedent anonimizirana vprašanja in odgovore nanje objavlja na spletni strani, čeprav ne gre v nobenem primeru za spremembo razpisne dokumentacije
. (odgovori na vprašanja 4.9.2014)

Vprašanja in odgovore, ki bodo predstavljali spremembo razpisne dokumentacije, bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje.

Prijave je potrebno predložiti do vključno 16. 9. 2014, do 11.00 v tajništvo (II. nadstropje) Oddelka za okolje in prostor ter komunalo na naslovu Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje