Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek): Izdelava elaborata turistične in druge obvestilne signalizacije za vodenje prometa na območju državnih in lokalnih javnih cest v Mestni občini Celje

JN (evidenčni postopek): Izdelava elaborata turistične in druge obvestilne signalizacije za vodenje prometa na območju državnih in lokalnih javnih cest v Mestni občini Celje

 
Kontaktna oseba:
Klemen Terbovc
Tel: 03 42 65 846
e-mail: terbovc.klemen@celje.si


Ponudniki naj ponudbi predložijo:

  • parafirano projektno nalogo
  • Navedbo, pri katerem referenčnem naročniku je v zadnjih 10 (desetih) letih pred odpiranjem ponudb uspešno[1] izdelal vsaj 2 (dva) primerljiva elaborata za turistično in obvestilno signalizacijo za vodenje prometa po državnih cestah in po lokalnih cestah, ter kontaktni podatki (ime, priimek, el. pošta in tel. št.) za preverbo reference.

Izbran bo ponudnik, ki bo za izvedbo storitve v skladu s pogoji iz projektne naloge ponudil najnižjo ceno. 
 
Od izbranega ponudnika bo zahtevano, da za dobro izvedbo storitve predloži menično izjavo in 5 kom bianko podpisanih menic vrednosti 10.000 EUR.


Priponke:

Rok za oddajo ponudb: najkasneje do petka 08. 8. 2014, do 9:00 ure.

Datirane, podpisane in žigosane ponudbe s prilogami oddajte v zaprti kuverti do navedenega roka v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje, Mestna občina Celje.
Ponudniki naj ponudbi predložijo:

-       parafirano projektno nalogo

-      Navedbo, pri katerem referenčnem naročniku je v zadnjih 10 (desetih) letih pred odpiranjem ponudb uspešno[1] izdelal vsaj 2 (dva) primerljiva elaborata za turistično in obvestilno signalizacijo za vodenje prometa po državnih cestah in po lokalnih cestah, ter kontaktni podatki (ime, priimek, el. pošta in tel. št.) za preverbo reference.

 
Izbran bo ponudnik, ki bo za izvedbo storitve v skladu s pogoji iz projektne naloge ponudil najnižjo ceno. 
 
Od izbranega ponudnika bo zahtevano, da za dobro izvedbo storitve predloži menično izjavo in 5 kom bianko podpisanih menic vrednosti 10.000 EUR.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje