Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek): Izdelava PZI projektne dokumentacije za objekt "Rekonstrukcija Stritarjeve ulice z oznako LZ 032631 in Ipavčeve ulice z oznako JP 533711"

JN (evidenčni postopek): IZDELAVA PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT »Rekonstrukcija Stritarjeve ulice z oznako LZ 032631 in Ipavčeve ulice z oznako JP 533711«

 
Kontaktna oseba:
Urška Zagožen
Tel: 03 42 65 803
e-mail: urska.zagozen@celje.si

Priponke:
 
Oddati je potrebno:
  • podpisano in žigosano Ponudbo,
  • parafirano in žigosano Projektno nalogo,
  • podpisano in žigosano Izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
  • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje in 5 kom bianko podpisane meniceter
  • kopijo zavarovalne police v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1).
 
Rok za oddajo ponudb: najkasneje do srede 30. 7. 2014, do 11:00 ure.

Datirane, podpisane in žigosane ponudbe s prilogami oddajte v zaprti kuverti do navedenega roka v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje, Mestna občina Celje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje