Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PN: Izdelava projektne dokumentacije »PZI žarne stene in PZI žarnih grobov na Mestnem pokopališču v Celju

Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije »PZI žarne stene in PZI žarnih grobov na Mestnem pokopališču v Celju«

 
Priloge:

Morebitne dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi do vključno 24.7.2014:
Anja Glušič
T: 03 42 65 624
GSM: 031 34 61 62
e-mail: anja.glusic@celje.si
 
Rok za oddajo ponudb: najkasneje do petka, 25.7.2014  do 12:00.
 
Podpisane in žigosane ponudbe v zaprti kuverti oddajte do navedenega roka v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje, Mestna občina Celje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje