Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JR: Storitev strokovnega nadzora pri izvedbi objekta Sanacija plazu pod cesto na Celjsko kočo - ODSEK 1

Storitev strokovnega nadzora pri izvedbi objekta Sanacija plazu pod cesto na Celjsko kočo - ODSEK 1

Opis stanja ter opis del za izvedbo je na povezavi http://moc.celje.si/javna-narocila/3869-sanacija-plazu-pod-cesto-na-celjsko-koco-odsek-1. Obvezen je ogled stanja na kraju samem, ki ni organiziran s strani naročnika!

Predvideni rok izgradnje objekta je 30 koledarskih dni - pričetek izvedbe TAKOJ po izboru. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba, kot je objavljena tu (ponudbi priložiti pogodbo, ki naj bo na vsaki strani parafirana in žigosana s strani ponudnika).

Priponke:
Morebitne dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi do vključno 7.7.2014:
Barbara Kovačič
Tel: 03 42 65 610
GSM: 031 220 376
e-mail: barbara.kovacic@celje.si
 
Podpisane in žigosane ponudbe v zaprti kuverti oddajte v tajništvu OOPK do 8.7.2014 do 13. ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje