Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

NMV: Izvedba zamenjave svetilk na območju Mestne Občine Celje

IZVEDBA ZAMENJAVE SVETILK NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE


OZNAKA NAROČNIKA: JNMV-37-2014-S
OZNAKA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: NMV 2152/2014
KONTAKTNI OSEBI: Katja Capl, tel.: 03 4265 639, katja.capl@celje.si, Jure Ocvirk, tel.: 03 42 65 816

***POPRAVEK: Naročnik je objavil nove obrazce za oddajo ponudb 0-12a, ker so v obstoječi razpisni dokumentaciji nekatere tabele zatemnjene in besedila iz njih ni možno razbrati.
 
Razpisna dokumentacija:
 
Rok za oddajo ponudb: do vključno 15.7.2014 do vključno 11.00
Odpiranje ponudb: 15.7.2014 ob 11.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje
 
Naročnik sprejema vprašanja in nanje odgovarja izključno preko spletne strani: www.enarocanje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje