Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Storitev strokovnega nadzora pri izvedbi objekta Sanacija plazu pod LC 490013 Košnica-Liboje

Storitev strokovnega nadzora pri izvedbi  objekta Sanacija plazu pod LC 490013 Košnica-Liboje


Opis stanja ter opis del za izvedbo je na povezavi: http://moc.celje.si/javna-narocila/3856-sanacija-plazu-pod-lc-490013-kosnica-liboje. Obvezen je ogled stanja na kraju samem, ki ni organiziran s strani naročnika!

Predviden rok izgradnje objekta je 30 koledarskih dni-pričetek izvedbe TAKOJ po izboru. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba, kot je objavljena tu (ponudbi priložiti pogodbo, ki naj bo na vsaki strani parafirana in žigosana s strani ponudnika).
 
 Priponke:

Morebitne dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi do vključno 26.6.2014:
Barbara Kovačič
Tel: 03 42 65 610
GSM: 031 220 376

Podpisane in žigosane ponudbe v zaprti kuverti oddajte v tajništvu OOPK do 27.6.2014 do 13. ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje