Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Sanacija območja nad odsekom ceste 036871 - Cesta na grad-pod "Tlačanom"

Sanacija območja nad odsekom ceste 036871- Cesta na grad-pod "Tlačanom"

Opis stanja ter opis del je v priponkah – obvezen je ogled stanja na kraju samem, ki ni organiziran s strani naročnika! Predviden rok izgradnje objekta je 25 koledarskih dni-pričetek izvedbe TAKOJ po izboru. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba, kot je objavljena tu (ponudbi priložiti pogodbo, ki naj bo na vsaki strani parafirana in žigosana s strani ponudnika).

Kontaktna oseba:
Barbara Kovačič
Tel: 03 42 65 610
GSM: 031 220 376
E-pošta: barbara.kovacic@celje.si 

Dokumentacija:

Rok za oddajo vlog:

Podpisane in žigosane ponudbe v zaprti kuverti oddajte v tajništvu OOPK do 10.6.2014 do 13. ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje