Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Izgradnja meteorne kanalizacije Škofja Vas – Zadobrova z rekonstrukcijo ceste Faza 1 (brez kanala in ceste 2.0) in Faza 2

IZGRADNJA METEORNE KANALIZACIJE ŠKOFJA VAS – ZADOBROVA Z REKONSTRUKCIJO CESTE FAZA 1 (BREZ KANALA IN CESTE 2.0) IN FAZA 2

OZNAKA NAROČNIKA: JN-9-2014-G
OZNAKA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: JN6149/2014
KONTAKTNA OSEBA: Katja Capl, tel.: 03 4265 639, katja.capl@celje.si
 
Razpisna dokumentacija:
 
Opomba: Delovni zvezki v tabelah Popisi del vsebujejo več listov, ki jih morajo ponudniki izpolniti. Vsebine postavk, enote ter količine ponudniki ne smejo spreminjati. Celotna projektna dokumentacija je na voljo na vpogled pri naročniku.

1. Naročnik je objavil nove obrazce (čistopis) popisi del in skupna rekapitulacija.

Rok za oddajo ponudb: do vključno 01.07.2014 do vključno 11.00
Odpiranje ponudb: 01.07.2014 ob 11.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje

Naročnik sprejema vprašanja in nanje odgovarja izključno preko spletne strani: www.enarocanje.si.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje