Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Opravljanje storitev dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok MOC za obdobje 2014 – 2017«, štev. JN-7/2014-S«, objavljenim na portalu JN pod štev. JN5610 z dne 16.05.2014

Opravljanje storitev dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok MOC za obdobje 2014 – 2017«, štev. JN-7/2014-S«, objavljenim na portalu JN pod štev. JN5610 z dne 16.05.2014

Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja in razpisna dokumentacija.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Dušan Verbovšek, višji svetovalec
tel:  03/426-58-74  oz. 03/426-59-60 (tajništvo)
faks: 03/426-58-62
e- pošta: 
dusan.verbovsek@celje.si ali druzbene-dejavnosti@celje.si

 Rok za sprejem ponudb je: SREDA, 04.06.2014 do 15.00 ure

Javno odpiranje ponudb bo v
SREDO, 04.06.2014 ob 15.15

Kraj odpiranja ponudb bo potekalo v prostorih sejne sobe ODD, OSZ in Medobčinskega inšpektorata MOC, Ljubljanska cesta 1 - pritličje, 3000 Celje.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje