Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni razpis za dodelitev subvencij za zmanjšanje emisij delcev PM10 ...


Javnega razpisa za dodelitev subvencij za zmanjšanje emisij delcev PM10, za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije na območju Mestne občine Celje

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, in Energetika Celje, Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, javno podjetje d.o.o., obveščata, da je Javni razpis za dodelitev subvencij za zmanjšanje emisij delcev PM10, za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije, ki je bil objavljen dne 6.5.2014, zaključen na dan 14. 8. 2014.Javni razpis za dodelitev subvencij za zmanjšanje emisij delcev PM10, za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Kontaktna oseba:
Polona Inkret
Tel.: 03 425 33 50
E-pošta: polona.inkret@energetika-ce.si

Razpisna dokumentacija: V sprejemni pisarni Energetike Celje, Smrekarjeva 1, 3000 Celje, in na spletnih straneh Energetike Celje in Mestne občine Celje.

Rok in način prijave:
Vsi pravilno in pravočasno vloženi zahtevki se bodo odpirali po zaporedju prejema. Zadnji rok za prejem vlog je 29.10.2014 do 13:00, pod pogojem, da razpoložljiva sredstva še niso porabljena.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje