Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

NMV: Izdelava elaborata za turistično in drugo obvestilno signalizacijo za vodenje prometa po državnih in lokalnih cestah MOC

NAROČILO MALE VREDNOSTI: Izdelava elaborata za turistično in drugo obvestilno signalizacijo za vodenje prometa po državnih in lokalnih cestah MOC

OZNAKA NAROČNIKA: JNMV-8/2014-S
OZNAKA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: NMV 638/2014

Kontaktni osebi: Katja Capl, tel.: 03 42 65 639, katja.capl@celje.si
                          Klemen Terbovc: 03 42 65 846, klemen.terbovc@celje.si

Razpisna dokumentacija:


Rok za oddajo ponudb: do vključno 18.4.2014 do vključno 11:00
Odpiranje ponudb: 18.4.2014 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in nanje odgovarja izključno preko spletne strani: www.enarocanje.si

Popravek razpisne dokumentacije, 9.4.2014:
Pogoji v zvezi s tehnično usposobljenostjo ponudnika se spremenijo tako, da:

  1. Obdobje, ki se nanaša na zahtevano referenco se podaljša iz treh na deset let.
  2. Višina vrednosti reference se ne zahteva.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje