Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Celje v letu 2014

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MO Celje v letu 2014

Kontaktni osebi: 
mag. Barbara Gorski, višja svetovalka
Tel: 03 42 65 853
mobilni tel.: 051 640 370

e-mail: barbara.gorski@celje.si

Jerko Malinar, svetovalec
Tel.: 03 42 65 868
e-mail: 
jerko.malinar@celje.si

I. Razpisna dokumentacija  

1. Javni razpis (JR)-besedilo razpisa (pdf) 
2. Obvestilo izvajalcem o objavi razpisa (pdf)
3. Navodilo za pripravo in oddajo prijave (pdf)4.   Prijavni obrazci: 4.1 Podatki o izvajalcu:4.2 Podatki o izvajanju vsebin in razvojnih ter strokovnih nalog (programi športnih društev, zveze športnih društev in drugih izvajalcev):   

5.  Vzorec pogodbe (pdf)    
6.  Vzorec ovojnice (kuverte) (pdf)

7.  Poročilo o izvedbi športne prireditve:

II.   Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
      MOC

      Pravilnik o spremembah in dopolnitvahah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za
      sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOC
      Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
      MOC (neuradno prečiščeno besedilo)

IIILetni program športa v MOC v letu 2014
IV.  Seznam športnih društev, uvrščenih v kakovostne razrede prednostnega programa športa v
       letih 2014 in 2015Rok za oddajo prijav: petek, 4. 4. 2014

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje