Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek): Izdelava varnostnega načrta ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za gradnjo objekta:

JN (evidenčni postopek): Izdelava varnostnega načrta ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za gradnjo objekta: «Rekonstrukcija Delavske ulice v Celju«

Kontaktna oseba:
Urška Zagožen
tel.: 03 42 65 803
faks: 03 42 65 632
E-pošta: urska.zagozen@celje.si 


Tehnična poročila, popisi del, pregledna situacija… so dostopni na povezavi:
http://moc.celje.si/javna-narocila/3688-jn-rekonstrukcija-delavske-ulice-v-celju


Rok za oddajo ponudb: do vključno 12. 3. 2014 do vključno 11:00 ure.
Datirane, podpisane in žigosane ponudbe oddajte v tajništvu OOPK najkasneje do 12. 3. 2014 do vključno 11:00 ure.
 
Upoštevane bodo le tiste ponudbe v pisni obliki, ki bodo do navedenega dne in ure oddane v zaprti in zapečateni ovojnici, na kateri bo navedeno:
 
PONUDBA - IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA TER STORITEV KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU ZA GRADNJO OBJEKTA:
»Rekonstrukcija Delavske ulice v Celju« - NE ODPIRAJ
 
Ponujene storitve in naloge morajo biti v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter ostalimi relevantnimi akti. 
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje