Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Obnova lokalne ceste LC 396021 Jarmovec-Glinsko-Žepina

Obnova lokalne ceste LC 396021 Jarmovec-Glinsko-Žepina


Oznaka naročnika: JNMV-1-2014-G
Oznaka na portalu Javnih naročil: NMV 353/2014

Kontaktna oseba:
Katja Capl
tel.: 03 4265 639
e-mail:
katja.capl@celje.si
Rok za oddajo ponudb: do vključno 20.03.2014 do vključno 11.00 ure. 

Odpiranje ponudb:  20.03.2014  ob 11.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
 
Naročnik MOC sprejema vprašanja in nanje odgovarja izključno preko spletne strani : www.enarocanje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje