Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek) Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za objekt: »Rekonstrukcija in dograditev prometnega omrežja - JP 533312«

JN (evidenčni postopek) Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za objekt: »Rekonstrukcija in dograditev prometnega omrežja - JP 533312«


Kontaktna oseba:
Urška Zagožen
tel.: 03 42 65 803
faks: 03 42 65 632
e-pošta: urska.zagozen@celje.si

>  Projektna naloga (pdf)

 

Rok za oddajo ponudb: do vključno 7. 3. 2014 do vključno 11. ure.

Oddati je potrebno datirano, podpisano in žigosano:
-              ponudbo,
-              izjavo o sprejemanju pogojev razpisa.  


Ponudbe zbiramo v tajništvu Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, najkasneje do     7. 3. 2014 do vključno 11. ure.
  


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje