Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN (evidenčni postopek) Izdelava projektne dokumentacije (IDZ) za objekt "Rekonstrukcija Ulice heroja Šarha in izgradnja pločnika"

JN (evidenčni postopek) Izdelava projektne dokumentacije (IDZ) za objekt "Rekonstrukcija Ulice heroja Šarha in izgradnja pločnika"


Kontaktna oseba:
Urška Zagožen
tel.: 03 42 65 803
faks: 03 42 65 632
e-pošta: urska.zagozen@celje.si 
 Rok za oddajo ponudb: do vključno 3. 3. 2014 do vključno 11:00 ure.

Oddati je potrebno datirano, podpisano in žigosano:
-              ponudbo,
-              izjavo o sprejemanju pogojev razpisa.

 
Ponudbe zbiramo v tajništvu Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, najkasneje do 3. 3. 2014 do vključno 11. ure.
  

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje