Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Obnova lokalne ceste 032080 Medlog – Lopata – I. faza, I. etapa

Obnova lokalne ceste 032080 Medlog – Lopata – I. faza, I. etapa
 

Kontaktna oseba:
Barbara Kovačič
e-pošta: barbara.kovacic@celje.si  
tel.: 03 426 56 10 ali 031 220 376Naročnik je v točki 6.5.5. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe določbo, da v primeru, da ponudba ne bo zvezana, jo naročnik vrne ponudniku, ne da bi jo upošteval, spremenil tako, da se nezvezana ponudba zveže na samem odpiranju in se veljavno upošteva v postopku javnega naročanja.
  


OPOMBE:
 
V enotnih cenah je potrebno upoštevati dobavo, izdelavo, montažo in material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega. Upoštevati tudi strošek morebitne zakoličbe vodov s strani upravljalcev.

Pred oddajo ponudbe je  obvezen ogled območja!

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost opisov ali popisov.

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom, zbiralcem, predelovalcem.

Izvajalec mora investitorju sproti predati evidenčne liste. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke, nakladanje in odvoz.


Rok za vprašanja ponudnikov: 7. 3. 2014 do 10:00 ure.

Naročnik prejema vprašanja in odgovarja na njih izključno preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si).

Rok za oddajo ponudb: 17. 3. 2014 do 11.00 v tajništvu Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju.

Odpiranje ponudb: 17. 3. 2014 ob 11:15 v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju. 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje