Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JN: Rekonstrukcija Delavske ulice v Celju

JN: Rekonstrukcija Delavske ulice v Celju


Kontaktna oseba:
Urška Zagožen
tel.: 03 42 65 803
faks: 03 42 65 632
E-pošta: urska.zagozen@celje.si 
 



Rok za vprašanja ponudnikov: 3. 3. 2014 do 10:00 ure.

Naročnik prejema vprašanja in odgovarja na njih izključno preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si).

Rok za oddajo ponudb: 10. 3. 2014 do 11.00 v tajništvu Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju.

Odpiranje ponudb: 10. 3. 2014 ob 11:15 v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju. 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje