Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Objava evidenčnega postopka: Okvirno naročilo za leto 2014 za storitev: Geološko-geomehanske raziskave s podajo ustrezne sanacije terena na posameznih plazovitih območjih za leto 2014

Objava evidenčnega postopka: Okvirno naročilo za leto 2014 za storitev: Geološko-geomehanske raziskave s podajo ustrezne sanacije terena na posameznih plazovitih območjih za leto 2014

 
Kontaktna oseba:
Barbara Kovačič
e-pošta: barbara.kovacic@celje.si  
tel.: 03 426 56 10 ali 031 220 376Ponudniki naj ob oddaji ponudbe priložijo izpolnjeno Tabelo1-Popravek.


Ponudbo v  zaprti kuverti oddajte v glavni pisarni MOC  ali v tajništvu Oddelka za okolje in prostor ter komunalo MOC, II. Nadstropje,  najkasneje do petka, 28.2.2014 do 11. ure.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje