Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa v MOC za leti 2014 in 2015

Ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program športa v MOC za leti 2014 in 2015


Kontaktna oseba:

mag. Barbara Gorski, višja svetovalka
tel.: 03 42 65 853
e-pošta: barbara.gorski@celje.si

Jerko Malinar, svetovalec
tel.: 03 42 65 868
e-pošta: jerko.malinar@celje.si

I. Dokumentacija

1.
 Poziv društvom (pdf)
2.  Navodila za pripravo in oddajo prijave (priloga 1 (pdf)
3.  Obrazec OCŠD 2014–2015 – OSP (priloga 2) 
4.  Obrazec OCŠD 2014–2015 – SEŠ (priloga 3)
5.  Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
     MOC (pdf)
6.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za
     sofinanciranje letnega programa športa v MOC (pdf)

7.  Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje letnega programa športa v MOC 
     (neuradno prečiščeno besedilo) (pdf)


Rok za oddajo dokumentacije: ponedeljek, 10.2.2014

 

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje