Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2014 in 2017

Javno naročilo: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2014 in 2017


Oznaka:                                           JN-33/2013-S
Oznaka na Portalu javnih naročil:  JN 15692/2013

 
Kontaktna oseba:
Tanja Četina
Tel: 03/4265 640

 
 
Naročnik je na Portalu javnih naročil 20.12.2013 objavil Obvestilo o popravku razpisne dokumentacije:
 
Naročnik spreminja vsebino obrazca Ponudbena cena za izvajanje geodetskih storitev v letih 2014-2017 za Mestno občino Celje (Obr_11), in sicer tako, da se brišejo geodetske storitve »10. Spremembe vrste rabe, kultur in razreda zemljišč« in posamezne storitve s številkami 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6. in 10.7. , ki tako niso predmet tega javnega naročila. S tem v zvezi naročnik tudi  objavlja nov-popravljen obrazec Ponudbena cena (OBr_11), ki naj ga ponudniki izpolnijo, podpišejo in žigosajo ter predložijo ponudbi.


Rok za oddajo ponudb:
do vključno 03. 01. 2014 do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb bo 03. 01. 2014 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.
 
Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani:
(www.enarocanje.si)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje