Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Javno naročilo: Ureditev dela javne poti 538362 – Partizanska cesta

Javno naročilo: Ureditev dela javne poti 538362 – Partizanska cesta


Oznaka naročnika:                          JN-36/2013-G
Oznaka na Portalu javnih naročil:  JN 15267/2013

 
Kontaktna oseba:
Tanja Četina
Tel: 03/4265 640,
e-mail: tanja.cetina@celje.si
 

 
 
Rok za oddajo ponudb: do vključno 17. 12. 2013 do vključno 11:00.

Odpiranje ponudb bo 17. 12. 2013 ob 11:15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Naročnik MOC sprejema vprašanja in na njih odgovarja le preko spletne strani: (www.enarocanje.si)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje