Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta – del faze 2 – od km 1+255 do km 1+560

Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta – del faze 2 – od km 1+255 do km 1+560

 


Zbiranje ponudb: rok za oddajo ponudb se podaljša do 16. 12. 2013 do 12:00  v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo
 
Odpiranje ponudb: 16. 12. 2013  ob 12:30 v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo v II. nadstropju
 
Naročnik zainteresirane ponudnike obvešča, da se rok za podajo vprašanj podaljša do 5.12. do 10:00 le preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si). Naročnik bo v 6 dneh pred rokom za oddajo ponudb odgovoril le na vprašanja, zastavljena preko navedenega portala.

Projekt si zainteresirani ponudniki lahko ogledajo na sedežu naročnika v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih po predhodnem tel. dogovoru z Barbao Kovačič, 03/42 65 610.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje