Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Obnova javne kulturne infrastrukture Slovenskega ljudskega gledališča Celje, štev. JN-35/2013-G

Obnova javne kulturne infrastrukture Slovenskega ljudskega gledališča Celje, štev. JN-35/2013-G

objavljeno na portalu JN pod štev. JN14544/2013 z dne 15.11.2013


Kontaktna oseba s strani naročnika:
Dušan VERBOVŠEK, višji svetovalec
tel.:   03/426-58-74   oz.  03/426-58-60 (tajništvo) faks: 03/426-58-62
e- pošta: dusan.verbovsek@celje.si oz. druzbene-dejavnosti@celje.si;
JR-ESRR-2013 - »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za kulturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«.
 
po naslednjih sklopih:
I.   SKLOP: Investicijsko – vzdrževalna dela – II. faza z vgraditvijo dvigala – GOI dela;


II.  SKLOP: Širitev prostorov Oder pod odrom – GOI dela;


III. SKLOP: Dobava in montaža notranje pomične in nepomične opreme za del objekta Oder pod odrom;


Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja in razpisna dokumentacija.
  
Rok za oddajo ponudnikovih vprašanj na portal JN:  ČETRTEK, 28.11.2013 do 10.00 ure;

Rok za oddajo ponudb:     TOREK, 03.12.2013 do 14.00 ure

Javno odpiranje ponudb:  TOREK, 03.12.2013 ob 14.15 uri

Kraj odpiranja ponudb:     Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, prostori sejne sobe ODD, OSZ in Medobčinskega inšpektorata MOC, Ljubljanska cesta 1 - pritličje, 3000 Celje
 
PGD in PZI projekti so v fizični obliki na vpogled na razpolago pri odgovorni osebi naročnika po vnaprejšnjem dogovoru.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje